Гаранции

Гаранции

II РЕКЛАМАЦИИ и ГАРАНЦИЯ
2.   При несъответствие на бижутата с договора за продажба, клиентът има право на рекламация в срок от 2 години от датата на доставката, като поиска от доставчика да приведе закупеното бижу в съответствие с договора за продажба. В този случай клиентът има право да избира между извършване на ремонт на бижуто или замяната му с ново, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

2.1. Смята се, че даден начин на обезщетяване на клиента е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

2.2. Привеждането на бижуто в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, като той не дължи разходи за изпращането на бижутата при основателност на рекламацията.

Когато клиентът не бъде удовлетворен от разрешаването на предявената рекламация, той може да избира дали да развали договора и да иска възстановяване на заплатената от него цена за бижуто или да иска намаляване на цената.

Клиентът не може да претендира  за възстановяване на заплатената от него сума или за намаляване на цената на бижуто, ако доставчикът се е съгласил да извърши замяна на бижуто с ново или да го поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

2.3. Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента сума, когато сред като е удовлетворил три рекламации на клиента чрез извършване на ремонт на едно и също бижу, в рамките на двугодишния срок на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие с договора за продажба.

2.4. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на бижуто с договора е незначително.

2.5. Доставчикът не е длъжен да удовлетвори рекламации при несъответствие на бижутата с договора за продажба, причинени от механичното им увреждане, контакт с препарати и козметични продукти(в това число кремове и парфюми), неправилно използване и съхранение, вследствие небрежно отношение, както и когато са били ремонтирани, почиствани и подложени на каквито и да е други интервенции от други бижутери.

 

3.   БЕЗСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ БИЖУТА - ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

3.1.Скъпи клиенти, предлагаме Ви доживотна грижа на бижута закупени от електронния ни магазин astogold.bg. В забързаното ежедневие ние забравяме да пазим украшенията, които допълват нашата визия и в следствие на това е нужно освежаване,а  ние сме насреща и с удоволствие ще почистим вашата ценност, за да заблести отново на вас. Знаем, че нищо не е завинаги... Но ако нещо се подържа добре, може да трае достатъчно дълго...Не се притеснявайте да ни потърсите, когато имате нужда от консултация свързана с грижата на вашите бижута. Почистването на бижутата, закупени от нас е БЕЗПЛАТНО.

3.2.Доставчикът не носи отговорност в случай на погрешно избран от клиента размер, когато не е възможно да бъде извършена корекция на размера поради естеството, дизайна и вида на покритието на бижуто, без това да се отрази на цялостната му визия.

Кошница

0
От безплатната доставка Ви делят 200.00 лв.
Вашата кошница е празна